Koszty pomocy drogowej: co wpływa na ceny usług oferowanych przez autopomoc?

Profesjonalna autopomoc regularnie ratuje kierowców z różnych, nierzadko poważnych opresji. Ceny tych usług uznawane są jednak za dość wysokie. Od czego tak naprawdę zależą koszty pomocy drogowej?

Specyfika pomocy drogowej

Aby zrozumieć kosztowność utrzymania firmy świadczącej pomoc drogową, należy zapoznać się z aspektami związanymi z utrzymaniem takiej formy działalności. Są to zarówno jednorazowe oraz cykliczne koszty inwestycyjne, jak i regularne wydatki miesięczne. Aby prowadzić działalność zgodnie z prawem, musimy też przestrzegać jasno określonych, restrykcyjnych przepisów. Najbardziej istotnym dla nas dokumentem jest ustawa o transporcie drogowym. Zgodnie z jej treścią, do przewozów drogowych realizowanych w celu usunięcia skutków wypadków lub awarii pojazdów przy użyciu pojazdów pomocy drogowej, stosowane muszą być przepisy ustawy dotyczącej przewozu drogowego niezarobkowego. Wykonywanie przewozów wymaga więc od nas posiadania stosownego dokumentu, świadczącego o realizacji przewozów drogowych na własne potrzeby. Otrzymanie zaświadczenia od starosty wiąże się z opłatą pojedynczą oraz dodatkową – za każdy kolejny zgłoszony pojazd pomocy drogowej.

Kosztowne zaświadczenia

Im więcej usług możemy zaoferować, tym więcej zaświadczeń musimy uzyskać. Poszerzenie zakresu działalności w zakresie pomocy drogowej wymaga przejścia złożonej procedury administracyjnej. Dotyczy to zwłaszcza zezwolenia na wykonywane zawodu przewoźnika drogowego, otrzymywanego na czas nieokreślony od urzędu miasta. Otrzymujemy go między innymi na podstawie certyfikatu określającego kompetencje zawodowe w transporcie drogowym. Wymaga to od nas regularnego zapoznawania się ze szczegółowymi informacjami na temat jednostek szkoleniowych oraz egzaminów, udostępnianych przez Instytut Transportu Samochodowego. Samo uzyskanie takich kompetencji oraz otrzymanie niezbędnych do świadczenia usług autopomocy dokumentów to kosz przekraczający nawet kilka tysięcy złotych.

Pomoc drogowa za granicą

Wielu klientów pragnie skorzystać z naszej autopomocy także poza granicami Polski. Zwykle dotyczy to transportu niesprawnego pojazdu z miejsca wystąpienia awarii lub zdarzenia. Aby świadczyć takie usługi, również musimy otrzymać stosowne zaświadczenie – tym razem określające przyzwolenie na wykonywanie przewozów drogowych w transporcie międzynarodowym na potrzeby własne. Wymaga to załatwienia formalności w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Koszty otrzymania pozwolenia zależą od ilości zgłaszanych pojazdów oraz terminu ważności. Potrzebujemy również licencji wspólnotowej. W tym celu musimy dopełnić formalności w Biurze do Spraw Transportu Międzynarodowego. Pozwolenie o ważności do 5 lat kosztuje kilka tysięcy złotych, do których za każdy wypis z licencji trzeba doliczyć kolejne koszty. Wyjątkowo drogie i czasochłonne jest ponadto dokonywanie poszczególnych realizacji urzędniczych.

Koszty utrzymania wyposażenia i załogi

Każdego miesiąca musimy ponosić koszty związane z utrzymaniem wyposażenia. Podstawowym narzędziem naszej pracy jest autolaweta, która musi być:

  • dyspozycyjna
  • sprawna
  • zatankowana
  • prawidłowo oznakowana belkami świetlnymi na dachu
  • oznaczona żółtymi taśmami

Koszty utrzymania pojazdu dodatkowo wzrastają, w przypadku transportu z miejsca awarii lub stłuczki na trasach długich, powyżej 100 km. Wówczas musimy wyposażyć nasz pojazd w specjalny tachograf. Do tego dochodzą jeszcze niemałe wydatki związane z ubezpieczeniem autolawety. Koszty holowania w dużym stopniu wynikają również z konieczności utrzymania załogi. Pracownicy zajmujący się autolewatą nie są zwykłymi kierowcami, dlatego ich kompetencje muszą być wynagrodzone odpowiednio wysokimi pensjami. Poza posiadaniem prawa jazdy w niestandardowej kategorii, nie bez znaczenia pozostaje wysoki poziom doświadczenia naszych pracowników, a także wiedza i umiejętności w zakresie mechaniki pojazdów. Bardzo kosztowna jest ponadto reklama oraz konieczność utrzymania siedziby firmy.

załadunek auta na lawetę zimą w nocy

Niełatwe warunki pracy

Specyfika usług pomocy drogowej sprawia, że ich koszty w dużym stopniu zależą od okoliczności zdarzenia. Nierzadko zespół interwencyjny może precyzyjnie określić cennik dopiero po przybyciu ma miejsce. Holowane samochody cechują się różnorodną masą i mogą być w różnym stanie technicznym. Część pojazdów powypadkowych nie jest w stanie samodzielnie wjechać na lawetę. Wymaga to zastosowania wyciągarki samochodowej oraz innych sprzętów dodatkowych, co również wpływa na ostateczny koszt. Aby ponoszone przez nas wydatki pokrywane były przez dochody, musimy każdego miesiąca wykonać dziesiątki usług. Nierzadko odbywa się to przy niekorzystnej pogodzie, w niełatwych warunkach drogowych i o niestandardowych porach. Pamiętajmy, że wykonanie usługi z zakresu autopomocy np. zimą, o czwartej nad ranem jest sporym wyzwaniem nie tylko dla maszyn, ale również zdrowia i kondycji pracowników.

Potrzebna pomoc na drodze? Zachęcamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *